SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

PLAN DZIAŁAŃ REALIZOWANY W DRUGIM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/18 I PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018/19 W ZAKRESIE PROJEKTU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

PRIORYTET

Niska aktywność fizyczna uczniów i złe nawyki żywieniowe.

OPIS PROBLEMÓW PRIORYTETOWYCH

Wybraliśmy taki problem priorytetowy do rozwiązania, ponieważ wyniki autoewaluacji wskazują, że nasi uczniowie w swoich odpowiedziach na pytania ankietowe wskazali, iż nie zwracają większej uwagi na to jak się odżywiają , dużo czasu spędzają przy komputerach, tabletach, smartfonach itp. Rodzice bagatelizują konsekwencje wpływu takiego trybu życia. Dzieci nadmiernie piją słodkie napoje gazowane zamiast wody, jedzą chipsy, słodkie bułki, słodycze na II śniadanie lub w ogóle ich nie mają. Są to obserwacje poczynione przez wychowawców. Uczniów cechuje niska sprawność fizyczna, jest grupa dzieci z nadwagą. Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia postanowił wskazać ten problem jako priorytet do rozwiązania.

Czytaj więcej...