Karta zapisu 

Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

UWAGA  RODZICE !!!

 

ZAPISY DO ŚWIETLICY  NA ROK SZKOLNY  2018/19

DLA UCZNIÓW KLAS I – III ORAZ UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH

TRWAJĄ OD 16 maja DO 15 czerwca 2018 r.

 

Karty zgłoszeń są do pobrania w świetlicy szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w świetlicy do 15 czerwca 2018 r.

KARTA ZAPISU