Samorząd Uczniowski

 

Szkolny Samorząd Uczniowski klas młodszych ściśle współpracuje ze starszymi kolegami i koleżankami. Jest współorganizatorem wspólnych akcji przeprowadzanych na terenie szkoły, pomaga w organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Opiekę nad nim sprawują panie: mgr Ewelina Bojkowska i mgr Bernadeta Prostak.

Szkolnym Samorządem Uczniowskim klas IV - VI opiekuje się mgr Joanna Szczegodzińska. Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta jest pani mgr Barbara Bielańska - Karasek. Celem Samorządu jest rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę  i grupę, a także kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samodyscypliny i samooceny uczniów. Przed samorządem stoi wiele zadań, które w ciągu roku szkolnego kolejno realizuje. Rada Samorządu i przewodniczący poszczególnych klas spotykają się w pierwsze czwartki miesiąca na długiej przerwie i omawiają kolejne zadania. Samorząd organizuje też w szkole różne imprezy np. dyskoteki, Dzień Chłopca, Tydzień Praw Dziecka itp. Nie pozostajemy obojętni na los innych, dlatego samorząd prowadzi szereg akcji charytatywnych, z których dochód jest przekazywany różnym fundacjom.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas I - III

przewodnicząca: Maja Wysocka z klasy IIIa

zastępca  przewodniczącej: Kacper Suchy z klasy IIIc

skarbniczka: Lena Procajło z klasy IIc

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas IV - VI

przewodnicząca: Alicja Szwabińska z klasy Va

zastępczyni  przewodniczącej: Zuzanna Ubowska z klasy VIa

skarbniczka: Maja Marchewka z klasy VIb

Radna Młodzieżowej Rady Miasta  Zuzanna Paszkowska z kl. Vb