Samorząd Uczniowski

 

Szkolny Samorząd Uczniowski klas młodszych ściśle współpracuje ze starszymi kolegami i koleżankami. Jest współorganizatorem wspólnych akcji przeprowadzanych na terenie szkoły, pomaga w organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Opiekę nad nim sprawują panie: mgr Ewa Kalitan i mgr Bernadeta Prostak.

Szkolnym Samorządem Uczniowskim klas IV - VI opiekuje się mgr Joanna Szczegodzińska. Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta jest pani mgr Barbara Bielańska - Karasek. Celem Samorządu jest rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę  i grupę, a także kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samodyscypliny i samooceny uczniów. Przed samorządem stoi wiele zadań, które w ciągu roku szkolnego kolejno realizuje. Rada Samorządu i przewodniczący poszczególnych klas spotykają się w pierwsze czwartki miesiąca na długiej przerwie i omawiają kolejne zadania. Samorząd organizuje też w szkole różne imprezy np. dyskoteki, Dzień Chłopca, Tydzień Praw Dziecka itp. Nie pozostajemy obojętni na los innych, dlatego samorząd prowadzi szereg akcji charytatywnych, z których dochód jest przekazywany różnym fundacjom.

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego klas IV - VI

przewodnicząca: Alicja Szwabińska

zastępczyni  przewodniczącej: Antoni Wróbel

skarbniczka: Zuzanna Cichy

 

 Opiekun Samorządu  JOANNA SZCZEGODZIŃSKA

Młodzieżowa Rada Miasta

 

Młodzieżowa Rada Miasta – jest to fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, tworzony przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych w szkole. Pełni rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i ma na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. Radni Młodzieżowej Rady Miasta biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoje  miasto czy powiat – podejmując konkretne działania. Opiekunem szkolnym Młodzieżowej Rady Miasta jest pani mgr Barbara Bielańska - Karasek.

Radne Młodzieżowej Rady Miasta 

Zuzanna Paszkowska z kl. VI b

Klaudia Fryzowska  z kl. III b Gim

Kamila Lewandowska z kl. II a Gim