WYWIADÓWKI I KONSULTACJE W II SEMESTRZE

WYWIADÓWKI

godz. 16.30

KONSULTACJE

godz. 1600-1730

 

05.03.18

·  klasy I - III przy ul. 11 Listopada

·   klasy IV – III Gim przy ul. Chopina

10.04.18 –kl. V – III Gim ul. Chopina

11.04.18 –kl. 0 – IV ul. 11 Listopada

 

 

14.05.18 (powiadomienie o niedostatecznych)

·  klasy I - III przy ul. 11 Listopada

·   klasy IV – III Gim przy ul. Chopina

06.06.18 -kl. 0 – IV ul. 11 Listopada

07.06.18 - kl. V – III Gim ul. Chopina