WYWIADÓWKI I KONSULTACJE W I SEMESTRZE

WYWIADÓWKI

godz. 16.30

KONSULTACJE

godz. 1600-1730

 25.09.18 –kl. 0 – IV - ul. 11 Listopada

 26.09.18 –kl. V – III Gim - ul. Chopina

 
 

 05.11. 2018

klasy I - III przy ul. 11 Listopada

klasy IV – III Gim przy ul. Chopina

 18.12.18 -kl. 0 – IV - ul. 11 Listopada

19.12.18 - kl. V – III Gim ul. Chopina

powiadomienie o niedostatecznych

 

 

24.01.19 -kl. 0 – IV ul. 11 Listopada

25.01.19 - kl. V – III Gim ul. Chopina