Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

15- 28 stycznia 2018 r.

4.

 Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018 r.